Personuppgiftspolicy

Skidhyllans hantering av dina personuppgifter

Skidhyllan värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna Personuppgiftspolicy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att registrera ett konto hos Skidhyllan godkänner du att vi använder dina personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

JowaKonsult AB, org.nr 559098-0453, med adress Bollgatan 5, 169 51 Solna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hos Skidhyllan.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar personuppgifter om kunder som registrerar ett Skidhyllan-konto. Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar ett konto, såsom e-postadress, namn, telefon nr, land, län, kommun och skidklubbstillhörighet. Enbart namn och e-postadress är personuppgifter som är obligatoriska att lämna för att kunna registrera ett konto.

Varför vi behandlar personuppgifter

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter används för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, skicka information och erbjudanden till dig (så länge du inte tackat nej till att dina uppgifter används för sådant) och för statistikändamål. Om du annonserar på Skidhyllan kommer dina uppgifter att användas för att vi ska kunna identifiera dina annonser samt för att fakturera dig för våra tjänster.

Vilka vi delar personuppgifter med

I den mån du anger personuppgifter i dina annonser kan dessa uppgifter komma att delas med andra personer och företag som besöker Skidhyllans webbplats. I övrigt lämnar inte Skidhyllan ut dina personuppgifter till någon, förutom där det krävs för att uppfylla förpliktelser som följer av lag.

Du har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av personuppgiftsbehandlingen samt göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen. Detta gör du genom att kontakta info@skidhyllan.se.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Skidhyllan sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de skyldigheter som följer av Användarvillkoren.