bild1
Alpin friåkning 11 Feb

Skidor Onpist Fischer

167 cm
Skick: Mycket bra
Pris
650 kr
Säljes av
Katriye Zazzi, Stockholm Botkyrka
E-post: kh_478@hotmail.com
Tel: 0708760299